Hufiec Kraków-Krowodrza

Hufiec Kraków-Krowodrza Hufiec Kraków-Krowodrza

Dokumenty Komendy Hufca

Rozkazy Komendata Hufca (tylko dla zarejestrowanych)

Dokumenty KSI i KSH

Karta próby Harcerki Orlej (.docx)
Karta próby Harcerza Orlego (.docx)

Regulamin Działania HKSI

Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich.
Uchwała nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.

Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 26 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

Honorowe Odznacznia Hufca

Regulamin Honorowych Odznaczeń Hufca (.pdf)
Zasady przyznawnia listków dębowych (.pdf)