Hufiec Kraków-Krowodrza

Hufiec Kraków-Krowodrza Hufiec Kraków-Krowodrza

Konkurs na najlepszego drużynowego hufca

Pierwszego grudnia rusza konkurs na najlepszego drużynowego naszego hufca! Co trzy miesiące będziemy publikować zdjęcie najprężniej działającego instruktora, by za rok nadać pierwszy tytuł "Najlepszego instruktora Hufca Kraków Krowodrza". 
Przedstawiamy regulamin konkursu:

REGULAMIN ZDOBYWANIA TYTUŁU
„NAJLEPSZEGO INSTRUKTORA HUFCA KRAKÓW KROWODRZA”


1. Założenia wstępne:
1.1. Tytuł nadawany jest co trzy miesiące: pierwszego dnia lutego, maja, sierpnia i listopada.
1.2. Najlepszego instruktora wybiera komenda hufca wraz z szefem hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich na podstawie danych przesłanych przez danego komendanta szczepu (dotyczących trzech ocenianych miesięcy), przyznając punkty zgodnie z regulaminem;
1.3. Jeżeli w regulaminie określony jest zakres punktów jakie można uzyskać za zadanie, konkretną ilość przyznaje komenda hufca porównując poziom zadań instruktorów ubiegających się o tytuł;
1.4. Komendant szczepu w którym działa harcerz ubiegający się o tytuł „Najlepszego instruktora”, powinien przesyłać informacje dotyczące ocenianej działalności harcerskiej co miesiąc, w dowolnym terminie, bądź jednorazowo, ostatecznie nie przekraczając ostatniego piątku trzeciego miesiąca na adres e-mail instruktora programowego hufca;
1.5. Zdobywca tytułu zostanie ogłoszony na stronie, oraz na facebooku Hufca Kraków Krowodrza.
1.6. Osoba, która zdobędzie tytuł „Najlepszego instruktora hufca” więcej niż raz w ciągu roku otrzyma nagrodę rzeczową i tytuł „Instruktora roku”;

2. Kandydaci:
2.1. O tytuł „Najlepszego instruktora hufca” mogą ubiegać się drużynowi Hufca Kraków Krowodrza, z wyłączeniem członków komendy hufca, oraz namiestników.

3. Przyznawanie punktów:

Opłacenie składek instruktorskich w terminie 5
Pozytywne zamknięcie próby na stopień harcerski, bądź instruktorski 15
Otwarcie próby na stopień harcerski, lub instruktorski 5
Praca systemem stopni i sprawności w drużynie. 0 - 15
Wykonanie zadania instruktorskiego (organizacja, bądź pomoc w organizacji
wydarzenia harcerskiego) na poziomie:
− hufca,
− szczepu,
− drużyny.
 
5 - 15
4 - 10
3 - 8
Udział w warsztatach, konferencjach, lub innych formach doskonalenia instruktorskiego.       i*(3 - 5)
Bieżąca dokumentacja pracy drużyny. 0- 15

4. Regulamin może być zmieniony przez komendę hufca bezpośrednio po przyznaniu tytułu „Najlepszego instruktora hufca”.


5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do członków komendy hufca Kraków Krowodrza.